-

Børn og unges søvn vækker bekymring

Af Lise Birk Kristensen

Søvn spiller en vigtig rolle for kognitiv funktion, vækst og for udvikling af centralnervesystemet, og problemer med søvn kan have helbredsmæssige konsekvenser for børn og unge.

En rapport udarbejdet af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, undersøger børn og unges søvn, og dets resultater vækker bekymring blandt flere eksperter. Læs mere om rapporten her.

Rapportens resultater viser tydelige kønsforskelle i forekomsten af bemærkninger til søvn, hvor flere piger end drenge får en bemærkning til deres søvn. Samtidig har tæt på hver fjerde ung i udskolingsalderen et søvnmønster, der vækker bekymring hos sundhedsplejersken.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring søvnbehov, så bør børn og unge mellem 13-18-årige have en søvnmængde på mellem 8-10 timer. Men desværre viser undersøgelsen, at de seneste 30 år er andelen, der ugentligt har svært ved at falde i søvn steget, og at søvnproblemer blandt børn og unge er hyppigt forekommende.

Søvnproblemer blandt børn og unge er komplekse og kan have mange årsager, men rapportens resultater peger særligt på at digitale medier medfører, at børn og unge kommer senere i seng, sover i kortere tid og vågner tidligt om morgenen.

Undersøgelsen resultater kalder på løsninger, der kan komme den negative udvikling i børn og unges søvn og søvnvaner til livs.