Privatlivspolitik

Hvorfor, hvordan og hvor længe Hvil® behandler dine personoplysninger.

Hvil® behandler dine personoplysninger, når du vælger at downloade og benytte Hvil®-appen eller interagerer med Hvil® via hjemmesiden, sociale medier eller andre fora.  

Vi vil derfor gerne give dig følgende information om behandlingen. 

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Hvil ApS, CVR nummer: 43036769, Fiskerivej 12, 1. sal, 8000 Aarhus C, og du er altid velkommen til at kontakte Hvils databeskyttelsesrådgiver på dpo@hvil.app, hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger. 

  

Hvor stammer dine personoplysninger fra? 
De personoplysninger, som behandles om dig, modtages direkte fra dig, når du opretter en bruger og benytter Hvil®-appen og/eller er i dialog med Hvil® på anden vis.  

Hvis du vælger at oprette en bruger til Hvil® appen ved hjælp af en tredjepartsprofil (fx Facebook, Google eller lignende), modtager vi som led i oprettelsen almindelige kontaktoplysninger fra denne tredjepart.  

  

Hvad bruges dine personoplysninger til? 
Dine personoplysninger bruges til at oprette din profil i Hvil®-appen samt levere vores service til brug for at forbedre din søvn.  

Konkret bruges dine personoplysninger bl.a. til følgende formål: 

Hvil® appen og support: 

- Oprettelse af din bruger 

- Indhentning af data til brug for at levere den ønskede service 

- Svare på dine spørgsmål til vores supportfunktion

- Udvikle vores løsning og services 

- Identificere og rette fejl i vores løsning (bug fixing) 

Hjemmeside, sociale medier og direkte dialog: 

- Svare på spørgsmål, kommentarer mv.  

- Offentliggøre udtalelser og case stories omkring Hvil® 

- Registrere din deltagelse i events, brugergrupper mv.  

- Levere nyhedsbreve mv., såfremt du efterspørger det

  

Cookies: 
Når du bruger Hvil® og besøger hvil.app, anvender vi "tracking cookies" til at forstå, hvordan appen anvendes, fx hvilke sider der vises, hvor længe og hvilke enheder vores brugere anvender. Med vores tracking cookies indsamler vi ikke data om, hvordan du sover, eller hvem du er. 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering 

  

Hvilke typer personoplysninger behandles? 
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig som fx dit navn, dine kontaktoplysninger, din alder, dit køn og oplysninger om din dagligdag og vaner, lokation mv. Desuden behandler vi de oplysninger, som du måtte give os i en direkte dialog med os, herunder fx udtalelser omkring Hvil®, som vi alene offentliggør med dit samtykke.

Hvil® har udviklet et søvnforløb, der anvender specifikke metoder og teknikker til at hjælpe brugerne med at opnå en bedre nattesøvn. Nogle af disse metoder er dog muligvis ikke egnede eller effektive til børn under 8 år. For at sikre, at programmet er sikkert og effektivt for brugerne, kræver Hvil® derfor brugerens alder.

Vi behandler følsomme personoplysninger om dig vedr. eventuelle diagnoser og andre helbredsmæssige oplysninger, som du giver i forbindelse med, at du benytter Hvil®.

Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som bl.a. hjælper med at hoste vores data samt levere løsninger til håndtering af kundeservice og support.  

I nogle tilfælde videregiver vi – med dit samtykke – dine persondata til tredjeparter. Tredjeparten er efter videregivelsen selvstændig dataansvarlige for den videre behandling af dine personoplysninger.     

  

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Der kan forekomme overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande. Data opbevares på servere inden for EU/EEA, men i forbindelse med eksempelvis support kan der forekomme en overførsel til tredjelande - typisk USA. Ved overførsler til tredjelande benyttes standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag. 

  

Opbevaring af dine personoplysninger 
Hvil®-appen: 

- Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, du benytter Hvil®. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at slette din Hvil-bruger, hvorefter vi inden for 4 uger anonymiserer dine data. Er du i tvivl om, hvordan du sletter din Hvil-bruger eller trækker dit samtykke tilbage, kan du kontakte Hvil på support@hvil.app.  

 Hjemmeside, sociale medier og direkte dialog: 

- Vi opbevarer dine oplysning så længe, vi har brug for dem, hvorefter de slettes. Dette omfatter fx mailkorrespondance samt anden dialog. Hvis vi har en særlig forpligtelse til at opbevare dine personoplysninger i henhold til lovgivningen, gør vi det, så længe denne forpligtelse varer.  

- Kontaktoplysninger som du har givet i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev eller andet markedsføringsmateriale slettes, så snart du trækker dit samtykke tilbage, eller når vi ikke længere har brug for dine oplysninger.  

  

Dine rettigheder, når vi håndterer oplysninger om dig 
Du har en række rettigheder i forhold til vores håndtering af oplysninger om dig. Det kan f.eks. være: 

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

- Ret til berigtigelse (rettelse) 

- Ret til sletning 

- Ret til begrænsning af behandling 

- Ret til indsigelse 

- Ret til dataportabilitet 

  

Retsgrundlaget for vores behandling 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, litra a - samtykke). Dette omfatter også vores brug af tracking cookies.  

Retsgrundlaget for behandling af følsomme personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 9, stk. 2, litra a - samtykke). 

Retsgrundlaget for vores videregivelse af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a – samtykke). 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Hvil på support@hvil.app, hvorefter vi straks vil ophøre behandlingen. 

Vi behandler i få tilfælde personoplysninger på grundlag af legitim interesse - databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, litra f). Dette kan forekomme, hvis du eksempelvis interagerer med Hvil® via sociale medier fx ved at kommentere, ”like” eller videregive vores opslag. I disse tilfælde vurderer vi, at du med rimelighed ville kunne forvente, at vi behandler dine personoplysninger, og at den konkrete behandling af dine oplysninger ikke strider mod dine grundlæggende rettigheder.  

  

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde dine personoplysninger behandles på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  

Privatlivspolitikken er opdateret den 8. november 2023.