Data

Vilkår & persondata

Gældende fra den 1. marts 2023


  
1 Præambel

1.1 Velkommen til Hvil-webstedet på hvil.app ("webstedet"), der drives af Hvil ApS, selskabsreg. nr. 43036769.

1.2 Læs venligst disse Servicevilkår ("Vilkårene") og vores Privatlivspolitik omhyggeligt, da de regulerer din brug af vores Websted og vores søvnprogramtjenester, der er tilgængelige via vores applikation til mobile enheder ("Appen"). Vores websted, tjenester og App omtales samlet som "tjenesterne".

  

2 Aftale om vilkår og privatlivspolitik

2.1 Ved at bruge vores tjenester accepterer du at være bundet af disse vilkår og af vores privatlivspolitik.

2.2 Se venligst vores privatlivspolitik for oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger fra vores brugere. Du anerkender og accepterer, at din brug af tjenesterne er underlagt vores privatlivspolitik.

  

3 Ændringer af vilkår eller tjenester

3.1 Vi kan til enhver tid opdatere disse vilkår og privatlivspolitikken efter vores eget skøn. Hvis vi gør det, vil vi underrette dig enten ved at offentliggøre de opdaterede Vilkår på Appen eller gennem anden kommunikation. Det er vigtigt, at du gennemgår Vilkårene, når vi opdaterer dem. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne efter modtagelse af de opdaterede vilkår, anerkender du, at du accepterer at være bundet af de opdaterede vilkår. Hvis du ikke accepterer at være bundet af de ændrede Vilkår, skal du stoppe med at bruge Tjenesterne på datoen for opdateringen. Da Tjenesterne på webstedet eller appen udvikler sig med tiden, kan vi til enhver tid og uden varsel ændre eller afbryde alle eller dele af Tjenesterne efter eget skøn.

  

4 Sundhedsrelateret indhold

4.1 Tjenesterne tilbyder en række søvnprogramlektioner og funktioner, der har til formål at give generel vejledning og information om forbedring af søvnen. Det er vigtigt at bemærke, at beskrivelserne af disse lektioner og funktioner har til formål at formidle den generelle retning eller målsætning for indholdet og kan ikke betragtes som en garanti for specifikke resultater. Tjenesterne er ikke beregnet til at erstatte professionel lægelig rådgivning, diagnose eller behandling og bør ikke bruges til at diagnosticere, forebygge, overvåge, forudsige, prognosticere, behandle eller lindre sygdomme. Ethvert sundhedsrelateret indhold, der leveres via tjenesterne, er af bred karakter og er muligvis ikke hensigtsmæssigt eller relevant for din individuelle situation. Det er vigtigt at rådføre dig med dit sundhedspersonale, hvis du har spørgsmål om dit fysiske eller mentale helbred. Brug af tjenesterne og tillid til oplysninger, der leveres gennem dem, sker på egen risiko, og du bør aldrig ignorere professionel lægelig rådgivning eller udsætte søgningen efter den på grund af noget, du har set eller hørt på tjenesterne. Oplysninger eller rapporter, der genereres af tjenesterne, bør ikke anvendes som erstatning for at konsultere en læge eller anden sundhedsperson.

  

5 ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SUNDHEDS- OG LÆGETJENESTER

5.1 DE LEVEREDE TJENESTER TILBYDER IKKE PROFESSIONELLE MEDICINSKE TJENESTER ELLER RÅDGIVNING OG BØR IKKE FORTOLKES SOM SÅDAN. TJENESTERNE BØR IKKE ANVENDES I FORBINDELSE MED MEDICINSKE NØDSITUATIONER. HVIS DU MENER, AT DU OPLEVER EN MEDICINSK NØDSITUATION ELLER SUNDHEDSPROBLEMER, BEDES DU KONTAKTE EN PROFESSIONEL SUNDHEDSPERSON.

5.2 HVIL FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ETHVERT ANSVAR, DER KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTERNE ELLER DELTAGELSE I AKTIVITETER, DER TILBYDES VIA TJENESTERNE. VED AT BRUGE TJENESTERNE FORSTÅR OG ACCEPTERER DU DE INVOLVEREDE RISICI OG PÅTAGER DIG ALT ANSVAR FOR DIN EGEN SIKKERHED.

5.3 Det er vigtigt at konsultere en læge eller anden medicinsk fagperson, før du påbegynder planer eller aktiviteter, der tilbydes via tjenesterne, især hvis du er i behandling for en sygdom, tager receptpligtig medicin eller følger en terapeutisk plan for at behandle en sygdom. Hvis du har spørgsmål om dit helbred, bør du søge råd hos en læge, før du bruger Tjenesterne. Du bør også konsultere din læge, hvis du er i risiko for problemer som følge af ændringer i din søvn. Hvis de oplysninger, du modtager fra Tjenesterne, er i modstrid med den medicinske rådgivning fra din læge eller sundhedspersonale, bør du følge rådgivningen fra en sådan professionel. Du garanterer, at du ikke bruger Tjenesterne eller deltager i aktiviteter, der tilbydes via Tjenesterne, med det formål at søge lægehjælp.

  

6 Hvem kan bruge tjenesterne?

6.1 For at bruge tjenesterne skal du være mindst 16 år gammel og have evnen til at indgå en juridisk bindende kontrakt med Hvil. Hvis du er under 16 år, kan du bruge tjenesterne, hvis din værge har indgået en kontrakt med Hvil på dine vegne.

6.2 For at få adgang til visse funktioner i Tjenesterne skal du oprette en konto ("Konto") hos os via Appen ved hjælp af din e-mail eller tredjepartskonti.

6.3 Det er vigtigt, at du giver nøjagtige, fuldstændige og opdaterede oplysninger til din konto, og du accepterer at opdatere disse oplysninger efter behov. Ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger kan resultere i suspension eller opsigelse af din konto.

6.4 Du er ansvarlig for at holde din adgangskode til din konto fortroligt og for enhver aktivitet, der finder sted under din konto. Hvis du har mistanke om uautoriseret brug af din konto, skal du straks underrette Hvil herom.

  

7 Abonnementsafgifter og betaling

7.1 Hvil tilbyder adgang via køb i appen. Brugere skal have købt adgang for at få et søvnprogram. Ved køb af adgang accepterer du at betale det gældende gebyr. plus eventuelle gældende skatter og andre gebyrer i forbindelse med din brug af Tjenesterne. Alle gebyrer kan ikke refunderes og ikke overføres, medmindre andet er angivet i disse vilkår. Alle gebyrer og gældende skatter skal betales i lokal valuta.

7.2 Gratis tjenester: Hvil tilbyder gratis adgang til tjenesterne uden betaling. Gratis adgang er tilgængelig for brugere, der har en gyldig Hvil-kode.

7.3 Betaling: Uanset om du køber et månedligt eller årligt abonnement, giver du Hvil (eller vores tredjeparts betalingsformidler) tilladelse til at opkræve dig for transaktionen. Vi kan anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med din transaktion, herunder dit kreditkortnummer, udløbsdatoen for dit kreditkort samt din e-mail- og postadresse til fakturering og meddelelse (disse oplysninger kaldes "betalingsoplysninger"). Du garanterer, at du har lovlig ret til at bruge alle de betalingsmetoder, som betalingsoplysningerne repræsenterer. Når du iværksætter en transaktion, giver du os tilladelse til at give dine betalingsoplysninger til tredjeparter for at gennemføre transaktionen og opkræve din betalingsmetode for den valgte transaktion (plus eventuelle gældende skatter og andre gebyrer).

7.4 Forudbetaling af abonnementsgebyrer: Hvis du køber et abonnement, vil abonnementsgebyret (plus eventuelle gældende skatter og andre gebyrer) blive opkrævet hos dig ved begyndelsen af den betalte del af dit abonnement. Månedlige og årlige abonnementer vil blive opkrævet hos dig ved begyndelsen af dit abonnement og hver måned eller anden faktureringsperiode (alt efter omstændighederne) derefter til den gældende sats. For månedlige og årlige abonnementer vil du automatisk blive opkrævet hver måned eller anden faktureringsperiode på den kalenderdag, der svarer til datoen for dit abonnements start.

7.5 Tilbagevendende betaling: Ved at indgå disse vilkår og vælge et månedligt eller årligt abonnement anerkender du, at dit abonnement har en funktion for tilbagevendende betaling, og du accepterer ansvaret for alle tilbagevendende betalingsforpligtelser, før du opsiger dit abonnement eller Hvil opsiger det. Dit månedlige eller årlige abonnement fortsætter, indtil du opsiger det, eller Hvil opsiger adgangen til eller brugen af tjenesterne i henhold til disse vilkår.

7.6 Opsigelse af abonnementet: Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Alle betalinger kan ikke refunderes og ikke overføres. Du vil ikke modtage en tilbagebetaling for nogen del af det abonnementsgebyr, der er betalt for den aktuelle abonnementsperiode på tidspunktet for annulleringen. Hvis du opsiger abonnementet, kan du fortsætte med at bruge dit abonnement indtil udgangen af den aktuelle måned eller årsperiode, afhængigt af dit abonnement. Du kan opsige via din app-butiksoperatør. Hvis du f.eks. har en iPhone, skal du gå til Indstillinger, trykke på dit Apple-id, logge ind, hvis du bliver bedt om det, trykke på Abonnementer, derefter trykke på Hvil og følge de instruktioner, der er angivet som svar på din anmodning om opsigelse. Google-abonnementer kan administreres i Google Play Store: Søg efter Hvil, og vælg "Administrer abonnementer".

7.7 Opsigelse af abonnementet: Hvil kan til enhver tid opsige adgangen til eller brugen af tjenesterne af en hvilken som helst grund, uden varsel og uden ansvar over for dig.

7.8 Ændringer i abonnementspriserne: Vi forbeholder os ret til at ændre vores abonnementsplaner eller justere priserne for vores service eller komponenter heraf på enhver måde og til enhver tid, som vi kan bestemme efter vores eget skøn. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse vilkår, træder eventuelle prisændringer eller ændringer af din abonnementsplan i kraft efter meddelelse til dig. 
Hvil forbeholder sig ret til at rette eventuelle prisfejl, tilbagekalde eventuelle tidsbegrænsede tilbud og rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser på tjenesterne, herunder efter at du er blevet opkrævet dit abonnementsgebyr. 
Hvis prisen på dit abonnement ændres, har du mulighed for at annullere til enhver tid, inden den nye pris træder i kraft.

  

8 Feedback

8.1 Vi værdsætter feedback, kommentarer og forslag til forbedring af tjenesterne ("Feedback"). Du kan indsende feedback ved at sende os en e-mail på feedback@hvil.app. Ved at indsende feedback giver du Hvil en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evig, uigenkaldelig, fuldt betalt, royaltyfri, underlicensérbar og overdragelig licens i henhold til alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som du ejer eller kontrollerer, til at bruge, kopiere, ændre, oprette afledte værker baseret på og på anden måde udnytte feedback til ethvert formål.


  
9 Indhold og indholdsrettigheder 

9.1 I forbindelse med disse vilkår:

"Indhold" betyder tekst, grafik, billeder, musik, software, lyd, video, forfatterskaber af enhver art og information eller andet materiale, der er offentliggjort, genereret, leveret eller på anden måde gjort tilgængeligt via tjenesterne; og

"Brugerindhold": ethvert indhold, som kontohavere (herunder dig) stiller til rådighed via tjenesterne.

9.2 Ejerskab, ansvar og fjernelse af indhold:

9.2.1 Hvil gør ikke krav på nogen ejendomsrettigheder til Brugerindhold, og intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til at bruge og udnytte dit Brugerindhold.

9.2.2 Hvil og dets licensgivere ejer udelukkende alle rettigheder, titler og interesser i og til tjenesterne og indholdet, herunder alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder.

9.2.3 Du anerkender, at Tjenesterne og Indholdet er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i Danmark og andre lande.

9.2.4 Du accepterer ikke at fjerne, ændre eller skjule meddelelser om ophavsret, varemærker, servicemærker eller andre ejendomsrettigheder, der er indarbejdet i eller ledsager Tjenesterne eller Indholdet.

9.3 Rettigheder til brugerindhold:

9.3.1 Ved at stille Brugerindhold til rådighed via Tjenesterne giver du Hvil en ikke-eksklusiv, overdragelig, underlicensérbar, verdensomspændende, royaltyfri licens til at bruge, kopiere, ændre, skabe afledte værker baseret på, distribuere, offentligt vise, offentligt fremføre og distribuere dit Brugerindhold i forbindelse med drift og levering af Tjenesterne og Indholdet til dig og andre brugere.

9.4 Ansvar for Brugerindhold:

9.4.1 Du er alene ansvarlig for alt dit Brugerindhold.

9.4.2 Du erklærer og garanterer, at du ejer alt dit Brugerindhold eller har alle nødvendige rettigheder til at give Hvil licensrettighederne til dit Brugerindhold i henhold til disse vilkår.

9.4.3 Du erklærer og garanterer også, at hverken dit Brugerindhold eller din brug og tilrådighedsstillelse af dit Brugerindhold, der skal stilles til rådighed via tjenesterne, eller Hvil's brug af dit Brugerindhold på eller via tjenesterne vil krænke, misbruge eller krænke en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til offentlig omtale eller privatlivets fred eller resultere i overtrædelse af gældende love eller regler.

9.5 Rettigheder til indhold

9.5.1 Med forbehold af din overholdelse af disse vilkår giver Hvil dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicensérbar licens til at se, kopiere, vise, streame og downloade Indholdet udelukkende i forbindelse med din tilladte brug af Tjenesterne.

  

10 Generelle forbud og Hvil's håndhævelsesrettigheder

10.1 Ved at bruge Tjenesterne accepterer du, at du ikke må deltage i nogen af følgende aktiviteter:

10.1.1 At poste, uploade, offentliggøre, indsende eller transmittere indhold, der:

10.1.2 Overtræder, tilegner sig eller krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder, moralske rettigheder eller rettigheder til omtale eller privatlivets fred;

10.1.3 Overtræder eller tilskynder til adfærd, som ville overtræde gældende love eller bestemmelser eller ville give anledning til civilretligt ansvar;

10.1.4 er svigagtig, falsk, vildledende eller vildledende;

10.1.5 er ærekrænkende, obskønt, pornografisk, vulgært eller stødende;

10.1.6 fremmer forskelsbehandling, bigotteri, racisme, had, chikane eller skade mod nogen person eller gruppe;

10.1.7 er voldelig eller truende eller fremmer vold eller handlinger, der er truende for nogen person eller enhed, eller

10.1.8 fremmer ulovlige eller skadelige aktiviteter eller stoffer.

10.2 Brug, visning, spejling eller indramning af tjenesterne eller ethvert individuelt element i tjenesterne, Hvil's navn, ethvert Hvil-varemærke, logo eller anden proprietær information eller layoutet og designet af enhver side eller formular indeholdt på en side, uden Hvil's udtrykkelige skriftlige samtykke.

10.3 Adgang til, indgreb i eller brug af ikke-offentlige områder af tjenesterne, Hvil's computersystemer eller Hvil's udbyderes tekniske leveringssystemer.

10.4 Forsøg på at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af et Hvil-system eller netværk eller at bryde sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger.

10.5 At undgå, omgå, omgå, fjerne, deaktivere, forringe, afkode eller på anden måde omgå enhver teknologisk foranstaltning, der er implementeret af Hvil eller en af Hvil's udbydere, eller enhver anden tredjepart (herunder en anden bruger), for at beskytte tjenesterne eller indholdet.

10.6 Forsøg på at få adgang til eller søge i tjenesterne eller indholdet eller downloade indhold fra tjenesterne ved hjælp af en motor, software, værktøj, agent, enhed eller mekanisme (herunder spiders, robotter, crawlere, data mining-værktøjer eller lignende), bortset fra den software og/eller søgeagenter, der leveres af Hvil, eller andre almindeligt tilgængelige webbrowsere fra tredjeparter.

10.7 Afsendelse af uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, e-mails, junk mail, spam, kædebreve eller andre former for opfordringer.

10.8 Brug af metatags eller anden skjult tekst eller metadata, der udnytter et Hvil varemærke, logo, URL eller produktnavn, uden Hvil's udtrykkelige skriftlige samtykke.

10.9 Brug af tjenesterne eller indholdet eller dele heraf til kommercielle formål eller til fordel for en tredjepart eller på en måde, der ikke er tilladt i henhold til disse vilkår.

10.10 Forsøg på at dechifrere, dekompilere, disassemble eller reverse engineer nogen af de programmer, der anvendes til at levere tjenesterne eller indholdet.

10.11 Forstyrrelse af eller forsøg på at forstyrre adgangen for en bruger, vært eller netværk, herunder, men ikke begrænset til, at sende en virus, overbelaste, oversvømme, spamme eller sende mail-bomber til Tjenesterne.

10.12 Indsamling eller lagring af personligt identificerbare oplysninger fra Tjenesterne fra andre brugere af Tjenesterne uden deres udtrykkelige tilladelse.

10.13 Udgive sig for at udgive sig for at være en anden person eller enhed eller give et forkert billede af dit tilhørsforhold til en anden person eller enhed.

10.14 Overtrædelse af gældende love eller bestemmelser.

  

11 DMCA/ophavsretspolitik 

11.1 Hvil værdsætter og overholder ophavsretsloven, og vi forventer, at vores brugere gør det samme. Hvis det viser sig, at en bruger gentagne gange krænker eller mistænkes for gentagne gange at krænke ophavsretsindehavernes rettigheder, forbeholder vi os retten til at opsige deres konto.

  

12 Links til tredjepartswebsteder eller ressourcer. 

12.1 Tjenesterne og appen kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -ressourcer for din bekvemmeligheds skyld. Vi er dog ikke ansvarlige for det indhold, de produkter eller tjenester, der er tilgængelige på eller via disse websteder eller ressourcer, og vi støtter heller ikke sådanne websteder eller ressourcer. Din brug af tredjeparters websteder eller ressourcer sker på egen risiko.

  

13 Opsigelse 

13.1 Vi forbeholder os ret til til enhver tid og uden varsel at opsige din adgang til og brug af tjenesterne efter eget skøn. Du kan til enhver tid opsige din konto ved at opsige dit abonnement i overensstemmelse med punkt 8. Ved enhver opsigelse, afbrydelse eller annullering af tjenesterne eller din konto vil visse bestemmelser i disse vilkår fortsat være gældende, herunder, men ikke begrænset til, afsnittene om feedback, indhold, ejerskab, ansvar og fjernelse, ansvarsfraskrivelse, ansvarsfraskrivelse, erstatning, begrænsning af ansvar, gældende lov, tvistbilæggelse, generelle vilkår og dette afsnit om opsigelse.

  

14 Ansvarsfraskrivelse

14.1 TJENESTERNE OG INDHOLDET LEVERES "SOM DE ER" OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. DETTE OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ROLIG NYDELSE OG IKKE-OVERTRÆDELSE SAMT GARANTIER, DER FØLGER AF ALMINDELIG HANDELSPRAKSIS ELLER HANDELSBRUG. VI GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV ELLER VÆRE TILGÆNGELIGE UDEN AFBRYDELSER, SIKKERT ELLER UDEN FEJL. DESUDEN STØTTER VI IKKE OG GIVER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL KVALITETEN, NØJAGTIGHEDEN, AKTUALITETEN, SANDHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF NOGET INDHOLD.

  

15 Ansvarsbegrænsning

15.1 HVIL OG ALLE ANDRE PARTER, DER ER INVOLVERET I AT SKABE, PRODUCERE ELLER LEVERE TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER ELLER SKADER FOR TABT FORTJENESTE, TABTE INDTÆGTER, TABTE BESPARELSER, TABTE FORRETNINGSMULIGHEDER, TAB AF DATA ELLER GOODWILL, SERVICEAFBRYDELSER, COMPUTERSKADER ELLER SYSTEMFEJL ELLER OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSTJENESTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE ELLER INDHOLDET. DETTE OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (HERUNDER UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVAR GÆLDER, SELV OM HVIL ELLER EN ANDEN PART ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG UANSET OM EN BEGRÆNSET AFHJÆLPNING, DER ER FASTSAT HERI, IKKE HAR OPFYLDT SIT VÆSENTLIGE FORMÅL ELLER EJ. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

15.2 HVILS SAMLEDE ANSVAR, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT TIL HVIL FOR BRUGEN AF TJENESTERNE ELLER INDHOLDET I ÅRET FORUD FOR KRAVET. HVIS DU IKKE HAR HAFT NOGEN BETALINGSFORPLIGTELSER OVER FOR HVIL I DET FOREGÅENDE ÅR, KAN HVILS SAMLEDE ANSVAR IKKE OVERSTIGE 100 EURO ELLER DET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA. DE OVENFOR ANFØRTE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER AF ERSTATNING ER GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I AFTALEN MELLEM HVIL OG DIG.

  

16 Gældende lov

16.1 Disse vilkår, brugen af tjenesterne og eventuelle relaterede handlinger er underlagt dansk lovgivning, med undtagelse af eventuelle lovvalgsregler.

  

17 Tvistbilæggelse

17.1 Enhver tvist, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende dens eksistens, gyldighed eller ophør, som parterne ikke har kunnet bilægge i mindelighed, skal afgøres endeligt ved voldgift administreret af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med den voldgiftsordning, der er vedtaget af bestyrelsen for Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiften finder sted i Århus, Danmark. Voldgiftsproceduren foregår på engelsk.

  

18 Diverse

18.1 Hele aftalen: Disse vilkår udgør den samlede og eksklusive forståelse og aftale mellem dig og Hvil vedrørende tjenesterne og indholdet, og disse vilkår erstatter og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige forståelser eller aftaler mellem dig og Hvil vedrørende tjenesterne og indholdet. Hvis en voldgiftsmand eller en kompetent domstol finder, at en bestemmelse i disse vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive håndhævet i videst muligt omfang, og de resterende bestemmelser i disse vilkår vil fortsat være fuldt ud gældende. Du må ikke overdrage eller overføre disse vilkår, hverken ved lov eller på anden måde, uden Hvil's forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg fra din side på at tildele eller overføre disse vilkår uden et sådant samtykke vil være ugyldigt. Hvil kan frit tildele eller overføre disse vilkår uden begrænsning. Med forbehold af ovenstående vil disse vilkår binde og være til fordel for parterne, deres efterfølgere og tilladte overdragere.

18.2 Meddelelser: Alle meddelelser eller andre meddelelser fra Hvil i henhold til disse vilkår, herunder meddelelser vedrørende ændringer af disse vilkår, gives: (i) via e-mail eller (ii) ved at offentliggøre dem på tjenesterne. For meddelelser, der gives via e-mail, anses datoen for modtagelse for at være den dato, hvor meddelelsen blev sendt. c. Afkald på rettigheder. Hvil's undladelse af at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår vil ikke blive betragtet som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Afkaldet på en sådan rettighed eller bestemmelse vil kun være effektivt, hvis det er skriftligt og underskrevet af en behørigt autoriseret repræsentant for Hvil.

18.3 Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse vilkår, vil en parts udøvelse af et af sine retsmidler i henhold til disse vilkår ikke berøre dens andre retsmidler i henhold til disse vilkår eller på anden vis.

  

19 Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår eller tjenesterne, bedes du kontakte Hvil på info@hvil.app

Hvil ApS

Fiskerivej 12, 1. sal

8000 Aarhus C, Danmark.