-

Dårlig søvn koster samfundet dyrt

Af Lise Birk Kristensen

Dårlig søvn udgør en alvorlig trussel mod helbredet, og langvarige søvnproblemer kan føre til alvorlig sygdom.

Ud over de sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med søvnproblemer og -sygdomme, så indebærer dårlig søvn betydelige omkostninger, ikke alene for de pågældende borgere, men også for samfundet generelt.

Søvnmedicin og sygedage

Søvnproblemer er forbundet med øget forbrug af søvnmedicin og sundhedsydelser heriblandt øget antal konsultationer hos egen læge. I Danmark bruger 1 ud af 10 personer sovemedicin.

Derudover fører søvnproblemer til nedsat arbejdsproduktivitet, øget fravær fra arbejde, involvering i ulykker, ringere beskæftigelse mm. Det er estimeret, at søvnproblemer er årsag til i gennemsnit 11 sygedage om året pr. person.

23 milliarder kroner

Det er estimeret, at søvnproblemer blandt den danske befolkning koster omkring 23 milliarder kr. om året.

Fordelingen af omkostninger forbundet med søvnproblemer udgjorde:

- 11% til lægekonsultation, transport hertil, ordineret og håndkøbsmedicin

- 22% til indirekte udgifter som følge af fravær fra arbejde

- 67% til udgifter som følge af nedsat (selvrapporteret) arbejdsproduktivitet.

Et folkesundhedsproblem

Søvnproblemer udgør uden tvivl et betydeligt folkesundhedsproblem. I Danmark foretages der nationale sundhedsprofiler af den danske befolknings sundhed, trivsel og sygelighed, heriblandt søvn.

Eksempelvis viste sundhedsprofilen i Region Midtjylland, at der har været en stigning i andelen med dårlig søvnkvalitet fra 2010 til 2021. Hvoraf der ses en markant stigning i andelen af borgere med dårlig søvnkvalitet samt kort søvnlængde.

Dårlig søvn er ikke kun en alvorlig trussel mod helbredet – dårlig koster samfundet dyrt. Der findes utallige livsstilsråd, vejledninger og kortsigtede løsninger, såsom sovemedicin mod søvnproblemer, men der mangler effektive og let tilgængelige løsninger, som kan hjælpe borgere med søvnproblemer.