-

Raske børn skal ikke have sovepiller

Af Mieke van Leeuwen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser at brugen af søvnhormonet melatonin er tidoblet siden 2010 blandt børn og unge i Danmark.

Sådan skriver Dagbladet Holstebro Struer i en artikel fra denne uge.

Søvnproblemer kan have stor negativ påvirkning på børn og unges trivsel, og søvnproblemer kan bl.a. medføre træthed, irritabilitet, koncentrationsbesvær og nedsat indlæringsevne, hvilket kan føre til forringelse af børn og unges faglige præsentation i skole og uddannelsessammenhæng.

På baggrund af dette, bliver mange forældre anbefalet, at behandle deres børns søvnproblemer med melatonin. Melatonin er et døgn- og søvnregulerende hormon, som anbefales af Sundhedsstyrelsen anbefales  til de børn og unge, som har længerevarende søvnproblemer.

Men melatonin bør ikke være førstevalgsbehandling ved søvnproblemer, og der er “bekymring for at behandling med melatonin kan medføre skadelige virkninger på længere sigt”, skriver Sundhedsstyrelsen i en udgivelse fra november 2022.

I stedet anbefales ikke-medicinsk behandling som f.eks. søvnhygiejniske tiltag og kognitiv adfærdsterapi. Hvor effekten på søvnhygiejniske tiltag alene er sparsomme, så er adgangen til kognitiv adfærdsterapi begrænset.

Derfor har vi udviklet Hvil. Hvil® er en mobil-baseret app, som er baseret på digital leveret kognitiv adfærdsterapi uden behov for ansigt-til-ansigt interaktion med en terapeut elle psykolog.