-

Senere mødetider skaber bedre mental trivsel blandt udskolingselverne på Th. Langs Skole

Af Lise Birk Kristensen

I dag viser undersøgelser, at op mod 60% af danske skolebørn i alderen 11-15 år sover mindre end 8 timer hver nat. Ifølge sundhedsstyrelsen retningslinjer, anbefales det, at børn mellem 11-15-årige bør sove mellem 8-10 timer hver nat.

En udvikling og adfærd som vækker bekymring blandt danske skoler.
Samtidig er søvnproblemer desværre hyppigt forekommende blandt børn og unge. Blandt de 11-15-årige oplever hver anden pige og hver tredje dreng ugentligt at have svært ved at falde i søvn.

Betydningen af søvnmængde og søvnkvalitet for børn og unges udvikling og trivsel
For lidt søvn kan medføre både kort- og langsigtede konsekvenser for børn og unges helbred. Søvn af dårlig kvalitet og mangel på søvn kan føre til øget risiko for mentale helbredsproblemer herunder stress og angst, men dårlig søvn påvirker også børn og unges indlæringsevne og øget koncentrationsbesvær.

Mere og bedre søvn skaber bedre mental trivsel i skolen
I et forsøg på at skabe bedre trivsel lader en række skoler landet over eleverne fra 7. til 9. klasse møde op til en time senere.

I sommeren 2022 besluttede Th. Langs Skole at igangsætte et trivsels- og dannelsesprojekt i deres udskoling (7.,8., 9. og 10. klasse, ca. 180 elever).

På baggrund af evidens-baseret forskning og søvneksperters viden, foretog skolen ændring af mødetider fra kl. 08:10 til kl. 09:00. Projektet blev fra start fulgt og dokumenteret via Hvil®, der både kortlægger elevernes faktiske søvnadfærd- og mønstre, og kan formidle adfærdsændrende øvelser til bedre søvn.

DR har afdækket elevernes udtagelser (Læs artiklen her), hvor eleverne står frem og fortæller om effekterne af skolens ændrede mødetider.

”Jeg føler mig mindre træt, og jeg synes, vi snakker mere sammen om morgenen end tidligere, hvor alle sad og kiggede på deres mobil. Vi er blevet mere sociale”, siger Sigrid Baattrup fra 8. klasse.

Sigrid er ikke den eneste af eleverne som er begejstret for de nye mødetider, Anton Nitschke fra 7. klasse føler sig mere frisk om morgenen: ”Jeg kan godt mærke en bedre stemning, hvor der er mindre larm og mere koncentration, fordi folk er friske”, udtrykker Anton.

Ifølge skolelederen, Tine Kristiansen, viser elevernes udtagelser, sammenholdt med data i Hvil®, at eleverne sover længere og sover bedre, når de møder en time senere i skole.

Foto af Gustav Houe Dall (DR)